RAVANELLİ TEKSTİL KONF. BİLG. BİL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., ( SARTE.NET )

                        KVKK İK BAŞVURU TALEP FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nu 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacakbaşvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Elden kimlik teyitli,
  • Noter Vasıtasıyla,
  • Mail yolu ile eklerle birlikte (imzalı halini içeren) tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Elden Kimlik Teyitli, Noter vasıtasıyla

Yunus Emre Mah. 2903.sk No9 Merkez / Adıyaman

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Özel Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Mail Yolu ile

[email protected]

Konu Kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

Yukarıda belirtilen kanallar KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır.

Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizceduyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlereulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır.

Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınızaulaştırılacaktır.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti içinŞirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

A. Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri:

İsim:

Soy isim:

T.C. Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Adres:

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Çalışan adayı, eski çalışan gibi)

Konu:

Eski Çalışanım

  • İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Çalıştığım Yıllar:

………………………

Tarih: …………………

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

-posta adresime gönderilmesini istiyorum.


(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Adı Soyadı:                                                                     Başvuru Tarihi:

İmza: